همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان مازندران » همسریابی بابل

همسریابی بابل

همسریابی  بابل| صیغه یابی  بابل| سایت همسریابی دائم و موقت بابل| ازدواج موقت و دائم بابل

 

سیده سمیعه
سن: 47 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
دپیلم،شغل ارایشگر،با محبت ۰
ماهی
سن: 31 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
با جمع جمعم و پایه
مهسا
سن: 36 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
با شخصیت
پرستو
سن: 20 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربون،باجنبه،کم حرف،آروم،اهل مسافرت وگردش،دوستدار همسر وخانواده اش
رزا
سن: 29 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
دلسوز دلنازک مهربان
ماهونی
سن: 35 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون.,ارام,.خونگرم.زیباو....
الناز
سن: 29 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
آروم،مهربون،....
زهرا
سن: 18 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
Khob
زهرا حسینی
سن: 22 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
گندمی
ساناز
سن: 25 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
صداقت راستگو خوش برخورد متعهد
ماریا
سن: 31 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
خونگرم خوش مشزب
فاطیما
سن: 28 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
زیبا مهربان
غراله
سن: 23 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
برونگرا
ساناز
سن: 25 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
صادق_مهربون_بااعتماد_شکاک نباشه
ساناز
سن: 25 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
خونگرم صادق باوفا
نیلوفر
سن: 24 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
عاشق دیوونه
محدیث
سن: 24 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: کاردانی
قد: بلند
خوشگل و قد بلند و مهربونم از ادمای لوس و سبک خوشم نمیاد.مرد باید با ملاحظه و دست به جیب باشه از ادمایی که ...
فرح ناز
سن: 42 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: دیپلم
قد: بلند
شاد،اهل سفر
سولماز
سن: 30 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان و صادق
هانیه
سن: 31 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق خوش روزیبا جذاب تو دلبرو
نیکی
سن: 27 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان
سیتا
سن: 49 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ساده مهربان وسواس وقت شناس
زهرا
سن: 22 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مهربون وحساس،صادق،زود رنج و سختگیر،خوش اخلاق
سارا
سن: 23 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
قد بلند ۲۳ساله
ماهونی
سن: 31 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
بسیارارام مهربان.متعهد......
رها
سن: 34 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
متن تایید نشده است
ندا
سن: 38 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: متوسط
مهربان خوش برخورد زود رنج کمی. زور بالای سرم نباید باشه منطقی اهل خیانت و دروغ نیستم با خداو نماز و با ایمان و ...
نازی
سن: 34 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
** سال جداشدم
راصیه
سن: 41 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
داروخو*
Fatemeh
سن: 21 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
قد بلند
*********
سن: 25 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: کاردانی
قد: بلند
مهربون .اهل گردش وتفریح .پایه
Marziyeh
سن: 31 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: متوسط
من در بابل ودرکنارخانواده زندگی م*نم مجرد هستم.توضیح بیشتر در...
فاطمه
سن: 31 سال
ساکن: بابل
تحصیلات: ...
قد: بلند
????