همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان کردستان » همسریابی کامیاران

همسریابی کامیاران

همسریابی  کامیاران| صیغه یابی  کامیاران| سایت همسریابی دائم و موقت کامیاران| ازدواج موقت و دائم کامیاران

 

مل*ا
سن: 25 سال
ساکن: کامیاران
تحصیلات: ...
قد: بلند
فقط از*اج دائم و ازمنطقه و شهر خودم
کانی
سن: 32 سال
ساکن: کامیاران
تحصیلات: ...
قد: بلند
من دختری خداترس وخوش اخلاق وارامم وجذاب وقصدم از*اجه وقیافه ام کمترازسنم میخوره.