همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان کردستان » همسریابی سنندج

همسریابی سنندج

...

شیما
سن: 24 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
جدی.درونگرا
حلیمه
سن: 43 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
بنده بچه ندارم وبچه هم نمیخوام-راه دور نمیتونم بیام
سمین
سن: 35 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
میگم
مهناز
سن: 36 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
منطقی وپاییند
نگین
سن: 36 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
پایبندبه ارزش ها
نگین
سن: 36 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
ارام‌ومنطقی
لاله
سن: 26 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
فوق العاده مهربون و بااحساسم اینطور ک میگن، به هر هنری علاقه دارم تو خیلی چیزا سررشته و مدرک دارم، صبورم، اهل ...
شاهان
سن: 36 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوشتیپ هستم
صدف
سن: 31 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
30ساله
ساحل
سن: 31 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
30 ساله ‌ََََمطلقه
کانی
سن: 21 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق اهل خانواده
نازی
سن: 27 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: بلند
حساس زرنگ
سارا
سن: 31 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
...
گلبهار
سن: 36 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صبوروپایبندبه ارزشهای انسانی
ارزو
سن: 41 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: زیردیپلم
قد: متوسط
خوب عالی
ندا
سن: 36 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صبوروسازگار
مهناز
سن: 36 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صبوروپایبندبه ارزشهای انسانی واخلاقی
خزان
سن: 20 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: بلند
قد173وزن67
گلبهار
سن: 36 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مذهبی معمولیوپایندبه اصول وارزشهای اخلاقی وانسانی هستم
افسون
سن: 41 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوب
سمیرا
سن: 32 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
....
مینا
سن: 33 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق
افسون
سن: 41 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوب مهربون خون گرم
سیما
سن: 41 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوب سلام
افروز
سن: 41 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوب اروم سالم مهربون
شیلان
سن: 31 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صداقت
Behnosh
سن: 36 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: متوسط
سالم. صادق.رک.حساس.صبور
ستاره
سن: 34 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: بلند
آدمی نرمال از هر نظر
Barabi
سن: 33 سال
ساکن: سنندج
تحصیلات: ...
قد: ...
کورد سنی نمازخون برای دکترامیخونم مجرد زیبا نجیب