همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان سمنان » همسریابی دامغان

همسریابی دامغان

...

ساناز ذوالفقاری
سن: 36 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: کاردانی
قد: بلند
ساکت کم حرف صبور حساس زود رنج کم توقع آدم قانع
ساناز
سن: 36 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
آروم کم حرف صبور کم توقع
ساناز
سن: 36 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
ساکت کم حرف زود رنج کم توقع قانع شکننده