همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان خوزستان » همسریابی مسجد سلیمان

همسریابی مسجد سلیمان

همسریابی مسجد سلیمان|سایت همسریابی   مسجد سلیمان|صیغه یابی  مسجد سلیمان|سایت ازدواج موقت و دائم  مسجد سلیمان

 

سپیده
سن: 29 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
.
بانو
سن: 27 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: ...
قد: بلند
سادگی
رعنا
سن: 22 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
آرام.صبور.قیافه ای جذاب وتودل برو و وزن۵۲کیلو اندامم توپر
نفس
سن: 31 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق.باصداقت.اهل دروغ وکلک نباشه.مهربون
....
سن: 38 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: ...
قد: بلند
آروم.صبور.خونگرم.
فاطمه
سن: 31 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
آراسته، خانه دار
سرینا
سن: 38 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: ...
قد: بلند
ساده.مهربان.صبور.خونگرم
سارینا
سن: 38 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربان.خونگرم.صبور.باصداقت.متنفر از دروغ
جمیله
سن: 38 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صبور خون گرم
Sahar
سن: 26 سال
ساکن: مسجد سلیمان
تحصیلات: ...
قد: بلند
قدبلندچهره خوب.سبزه .پرستار.اهل زندگی