همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان فارس » همسریابی جهرم

همسریابی جهرم

همسریابی جهرم| صیغه یابی جهرم| سایت همسریابی دائم و موقت  جهرم| ازدواج موقت و دائم  جهرم

 

الینا
سن: 15 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: متوسط
هرشخصی ویژگی های خاص خودش رو دارع
مینا
سن: 21 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوش اخلاق خوش ظاهر قد بلند پوستم سفید مهربون
اطهر
سن: 20 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: بلند
درونگرا،ساکت،ارام،اهل مطالعه و موسیقی،ایل خمسه،باحجاب،چادری
نازی
سن: 28 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
خوش اخلاق
س.......
سن: 30 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: متوسط
اروم مهربون
راضیه
سن: 32 سال
ساکن: جهرم
تحصیلات: ...
قد: بلند
خوش اخلاق_ اهل دود نباشه_ حلال خور باشه_ راستگو _ مهربان_ دست و دلباز_