همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان مازندران » همسریابی قائم شهر

همسریابی قائم شهر

همسریابی قائم شهر| صیغه یابی   قائم شهر| سایت همسریابی دائم و موقت   قائم شهر| ازدواج موقت و دائم   قائم شهر

 

فاطمه
سن: 16 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
دروتلر
شبنم
سن: 22 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مسئولیت پذیر‌.مهربون.با برنامه‌تو زندگی.شوخ طبع.پرانرژی.عاشف موسیقی.
تینا
سن: 22 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
منطقی_شوخ_برونگرا_صادق_مهربون
الی
سن: 33 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان و خونگرم، اهل ورزش، با صداقت و روراست..
زهزا
سن: 34 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
لیسانس....اهل محرم نامحرم...تاحدودی به خودم میرسم....ولی مقیدم...شغل آزاد...دنبال یه پسر تحصیلکرده شغل ثابت حداقل ...
معصومه
سن: 39 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان، آرام،
Mahya
سن: 28 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
????
نسرین
سن: 33 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون.شوخ.خشکل.لجباز.
دل اسا
سن: 27 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: کارشناسی
قد: بلند
مهربون. زود جوش. زود هم اروم میشم حساس. زودرنج. قانع. شاد. شیطون
کوثر
سن: 24 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مهربون دلسوز شیطون
Kimiya
سن: 24 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
کیمیا
سن: 24 سال
ساکن: قائم شهر
تحصیلات: دیپلم
قد: بلند