آیا عشق در ازدواج کافی است؟

 

 

این سوالِ آشنا را هزاران بار شنیده ایم اما اینکه چقدر به آن فکر کرده و چه جوابی داده ایم، موضوع اصلی گفتگویِ امروز ماست. دلم می خواهد اینجا یک جلسه ی مشاوره ی ازدواجِ متفاوت باشد و آخرِ این مقاله، همه مان کمی منطقی تر درباره ی عشق در ازدواج، نظر دهیم و یا حداقل کمی بیشتر به نوعِ عشق در ازدواج باندیشیم. عشق، رؤیاییُ جذاب و رنگیُ زیباست؛ حالِ دل ما را شیشه ای و صورتی می کند اما در واقع، واکنشی احساسی_هورونی و شتاب زده در بدنِ ماست که بدون آن شیرین ترین حسِ زندگی را نداریم و با تکیه ی محض به آن، در ازدواجُ رابطه سرخورده و ناامید خواهیم شد. پیش از هر عشقی، به دور از هر جاذبه ی جسمی، شناخت و زمان مهم است؛ قبل از شناختِ هرکسی باید خودمان را شناخته باشیم.. پس مراحلِ: 1) شناختِ خود.. 2) شناخت دیگری.. 3) ایجاد حس و عشق به مرور.. را باید پله پله بگذرانیم... و در نهایت آزمونِ عشق گذرِ زمان است. جنگ اول به از صلح آخر.. بگذارید آبِ پاکی را بر دستانتان بریزم و بگویم، سیاه ترین ازدواج ها هم در شروع، سفیدترین لحظات را داشته است؛ شاید شنیده باشید که (عشق پایان همه ی رنج هاست) اما اگر عشق در رابطه و عشق در ازدواج را بلد نباشیم، متأسفانه آغازِ تلخ ترین دردهایِ ما خواهد شد...

 

   از ازدواج چه می خواهیم؟

  اینکه از ازدواج چه می خواهیم، هزاران هزار جواب خواهد داشت؛ اما خیلی ها تصور می کنند، خلاء های عاطفی و احساسیشان با گرفتن عشق در ازدواج، پر خواهد شد یا غم هایشان تبدیل به شادیِ ابدی خواهد گشت و... این جور انتظاراتِ زیاد از حد از ازدواج و عشق در ازدواج، ما را در رابطه سردرگم و ناامید خواهد کرد؛ ازدواج معجزه نمی کند و شریکِ شما قرار نیست همه ی مسائلِ درونیِ شما را یک تنه حل نماید!  تا شما از درونِ خودتان غنی نشوید، هیچ چیز با ازدواج درست نخواهد شد. قبل از اینکه از هرکسی انتظار داشته باشید عاشقانه دوستتان بدارد، باید خودتان، عاشقِ خودتان باشید.. باید خودتان مراقبِ خودتان باشید.. باید از درون، خودتان را در آغوش بگیرید و دوست بدارید.. اگر در درونتان عشقی به خود نداشته باشید، از بیرون، هیچ عشقِ درستی را جذب نخواهید کرد.. برایِ شروعِ عشق ورزی به خود، خواندن کتابِ (اشتباهات یک زن ) اثر (ام ساسو) را به همه ی شما خانم ها توصیه می کنم.

   در کنار عشق در ازدواج، چه چیزهای دیگری واجب است...

  عشق شیرین و جذاب است؛ چه کسی هست که دلش عشق هایِ افسانه ای را در رابطه اش نخواهد؟! اما به تنهایی ناقص است. گلِ عشق می روید اما عدمِ رسیدگی خیلی زود خشکش خواهد کرد. عشق مراقبت و صبوری می خواهد.. تعهد، وفاداری، مسئولیت پذیری، احترام به یکدیگر و درکِ هم، در زندگی عشق را سرِ پا نگاه خواهد داشت. اگر عشق در ازدواج را می خواهید اما تحملِ هیچ از خود گذشتگی را ندارید، فرصتِ خسته شدن و اشتباه کردن را به طرفِ مقابلتان نمی دهید، بارِ تمامِ تلاش ها را بر گردنِ دیگری می اندازید و... بدانید که هنوز برای عشق و ازدواج آماده نیستید. ازدواج، رشد و بالندگی کنار یکدیگر است نه مانعِ یکدیگر شدن و با توقعاتِ سرسام آور، پا بر گلویِ دیگری نهادن!!

 

   عشقِ زوری!!

  گاهی در رابطه ای پیش از ازدواج، در حالِ شناختِ یکدیگر هستید و احساسِ عشقِ فراوانی به طرفِ مقابل را دارید اما او به اندازه ی شما عاشق نیست! شما به هر آب و آتشی می زنید که عاشقش کنید؛ حتی خود را تحقیر می کنید؛ حتی اجازه می دهید هر رفتاری، هر بی احترامی در حق شما انجام دهد اما می مانید و تحمل می‌کنید و خود را به امیدِ عشق در ازدواج و رؤیاهایتان فریب می دهید. اشتیاق در طرفِ مقابل به راحتی قابل دیدن است و اگر شما آن را نمی بینید، یعنی نیست!! عشقِ زوری و اجباری توهمی بیهوده بیشتر نیست و در واقع نشان دهنده ی این است که شما خودتان را نمی شناسید و دوست ندارید پس در این مرحله آماده ی ازدواج نیستید! ازدواج و عشق در ازدواج همه چیز نیست، با ازدواج زندگیِ شما زیر و رو نخواهد شد؛ شاید مقطعی تغییر کند اما همیشگی نخواهد بود.. شما باید مسیرِ شخصی خودتان، آرزوها و اهدافتان را بعد از ازدواج هم ادامه دهید، به رشدِ فردی و درونیِ خود توجه نمایید و بالغانه رفتار کنید؛ بلوغ یعنی مسئولیتِ هر خوب یا بدِ زندگیتان را بپذیرید و خود را مسئول هر ناکامی و... بدانید نه اینکه آنها را مدام بر گردنِ طرفِ مقابل بیاندازید یا عشق را حلالِ هر ناکامی بدانید! این گونه هیچ عشقی در ازدواج ماندگار نخواهد شد... وقتی شما در احساس و مسیر خود مستقل و خود ساخته باشید، احساسات و تحسین طرف مقابل را جلب خواهید کرد...

ستیاهمسریابی

   نکات پایانی درباره ی عشق در ازدواج...

  عشق در ازدواج، موضوعی نیست که در یک مقاله یا یک جلسه ی مشاوره ازدواج جمع کردنی باشد، موضوعی به شدت حساس است که ما سعی کردیم مهمترین موارد در آن را ذکر کنیم. شاید شنیده باشید که می گویند زمانی ازدواجی عاشقانه و سالم را تجربه خواهید کرد و رابطه ی دونفره ی شیرینی خواهید داشت که تنهایی و ارتباطِ  تک نفره ی خود با خود را دوست بدارید؛ اگر با تنهایی های خود مشکل دارید، هنوز آماده ی ازدواج و عشق ورزی نیستید. برای آموختنِ تنهایی، خواندن کتابِ ( چگونه از تنهایی لذت ببریم) از (سارا میتلند) را به شما توصیه می کنم... اگر در ازدواجی عاشقانه به سر می برید و عشق در ازدواج را تجربه می کنید، به شما تبریک می گویم و نکته ای که بسیار زیاد دیده می شود، کنترل گری در عشق است، سعی کنید این کنترل گری را تعدیل کنید و برای عشقِ طرفِ مقابل، راه و روش معین نکنید؛ هرکسی به نوعی محبت خود را نشان می دهد و به روشِ خود عشق می ورزد؛ دیدنِ عشق، قدردادنی از عشق و پذیرش عشق خودش هنر است و آموزش می‌خواهد... ساختنِ عشق در ازدواج و ثبات در رابطه، تلاشِ دو نفره، آموزش و مراقبت می خواهد؛ مشاوران قطعا در آموختنِ عشق و رابطه کمک بزرگی خواهند بود. ایده آل گرایی و توقعاتِ بی جا از جمله مهمترین مسائلی است که عشق در ازدواج را کدر می کند؛ باید بپذیریم که هرکسی از خود ما گرفته تا طرف مقابل و .... در کنار حسن هایش، عیب و ایراد هم دارد؛ باید بیاموزیم طرفِ مقابلمان را با همه ی خوب و بدش دوست بداریم و مدام در حالِ تغییرِ او و تغییرِ روشِ عشق ورزیش نباشیم. عشق، دوست داشتن یک فرد است همانجور که هست.. برای پذیرشِ تمامِ خوب و بدِ خود و دیگری، کتاب (نیمه ی تاریک وجود) از دبی فورد را به شما توصیه می کنم.. عشق در ازدواج را در نوشته های شیرین و آموزنده ی (نادر ابراهیمی) در کتاب های ( یک عاشقانه ی آرام) و (چهل نامه ی کوتاه به همسرم) بخوانید و در کنار لذت بردن، بیاموزید. عشق، احترام و احساسِ قوی نسبت به هم را
درکِ یکدیگر، کمک به یکدیگر و کنار هم ماندن در گرفتاری ها و سختی ها خواهد ساخت...

 

  

ستیاهمسریابی

نویسنده: محسن در 1398/04/27

نظرات

علیرضا مددیان

1399/04/17 14:22

قربون همتون ایشالاه همه به مراد دلشون برسن ماهم همچنین

علیرضا مددیان

1399/04/17 14:22

قربون همتون ایشالاه همه به مراد دلشون برسن ماهم همچنین

علیرضا مددیان

1399/04/17 14:22

قربون همتون ایشالاه همه به مراد دلشون برسن ماهم همچنین

علیرضا مددیان

1399/04/17 14:22

قربون همتون ایشالاه همه به مراد دلشون برسن ماهم همچنین

Negarsaadat

1398/05/06 15:58

خوش اخلاق

نگارسعادت

1398/05/06 15:55

خوش اخلاق وراستگو

Reza

1398/04/18 14:59

Sahar va mina

Reza

1398/04/18 14:59

Sahar va mina

مسعود

1398/04/15 16:47

خانم لرای صیغه بزنگه

ramazan ahmadi

1398/02/22 10:11

تعبه افغان هستم دنبال یک دوست دایمی هستم که اهل صداقت باشد سنش مهم نیست خودم سفید پوست قد بلند وزن متوسط ۲۹ سال دارم

حامدعباسی

1398/02/14 10:52

بدنیستم

علی اکبر

1398/02/10 03:20

من دنبال یک همدم خوب و خشکل از تهران میگرده سنش بین 20 الی 33باشه ممنونم

Vahid

1398/02/06 00:09

خانم با شخصیت عالی

سحر

1398/01/23 11:46

عالی

فرهاد

1398/01/05 15:10

سلام عیدبرهمه عزیزان مبارک خانومی میخوام که درهرشرایطی کنارم باشه اروم باشه باشخصیت

مسعود

1398/01/02 17:06

خانم برا صیغه بزنگه شرایط مالی هوب مهربونم و خوشتیپ ۰۹۱۵۹۰۵۰۰۹۴

حیات الله

1397/11/21 14:29

سلام صبح بخیر چطوری خوبین فعلان ترکیه هستم ایقامه دارم میخاهم یک همسری خوبی برم پیداکنم دایم

ستیا

1397/11/24 20:13

با سلام و وقت بخیر کاربر گرامی درسایت یا اپ به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید

سهیلا

1397/11/11 20:33

مومن باشد صادق باشد باوفا باشد خوش اخلاق باشد مردزندگی باشد

ستیا

1397/11/14 11:42

با سلام و وقت بخیر کاربر گرامی در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جوکنید

محمد

1397/10/26 21:11

خوشی

موسی

1397/10/14 21:11

عالی است

صادق وارسته

1397/10/12 10:52

سلام یک خانم با شخصیت را میخواهم که باهم یک دوستی پایدار داشته باشم

محمد

1397/10/11 18:55

برنامه خوبی است

ستیا

1397/10/11 21:27

با تشکر از شما

رضا 874821جمالی

1397/10/10 13:03

سلام همسر خوب زندگی خوب

ستیا

1397/10/11 13:54

با سلام و وقت بخیر کاربر گرامی در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جوکنید

صباح فالح دخيل

1397/10/06 02:18

ميخوام فردا

ستیا

1397/10/07 14:32

با سلام و وقت بخیر کاربر گرامی در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید

رضا

1397/10/04 19:08

دختر باشخصیت

ستیا

1397/10/05 15:17

با سلام و وقت بخیر کاربر گرامی در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و کنید.

خانم ستاره خوزستانی سنم۵۰ سالم پوست سفید زیبای دار

1397/10/04 12:23

همسر خوش. اخلاق تیپی ساده آدم منطقی درکم کنه منو ساپود کند همسر صادقانه بافادار باشد

ستیا

1397/10/05 15:16

با سلام و وقت بخیر کاربر گرامی در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و کنید.

Hosein

1397/09/29 20:16

سلام. بعد چن سال تنهای تصمیم گرفتم زندگیمو دوباره شروع کنم اماتنها نمیشه یه همدم .یار.شریک برای ادامه زندگیم لازمه .اما چون خیلی احساساتی وخونگرم هستم دنبال کسی میگردم که واقعا پایبند به اصول زندگی باشه ودنبال ارامش ولذت بردن از زندگی باشه

ستیا

1397/09/29 21:24

باسلام و وقت بخیر کاربر گرامی لطفا در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید

علی

1397/09/27 20:35

خوشکل خوشاندام جذاب

ستیا

1397/09/29 16:52

با سلام و وقت بخیر کاربر گرامی لطفا در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید

ثریا حسن پور

1397/09/20 18:43

خوش اخلاق و مهربان پولدار کسی ک قیافه و تحصیل براش مهم نباشه تولیدی باشه مو مشکی رنگ پوست گندمی قد بلند خو ش هیکل

ستیا

1397/09/21 13:27

با سلام و وقت بخیر کاربر گرامی در سایت و اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کابران جست و جو کنید.

علی

1397/09/20 14:03

ازدواج موقت .

ستیا

1397/09/21 13:26

با سلام و وقت بخیر کاربر گرامی لطفا در سایت و یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید.

محمود

1397/09/12 21:04

سلام خوبی این برنامه را چرا پولی کردی التش چی

محمد حسینی

1397/08/10 04:52

سلام در حستجوی شریک زندگی و کاری توامان میگردم

ستیا

1397/08/10 13:06

با سلام کاربر گرامی در سایت به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید.

رامین رستگار

1397/08/09 20:33

سلام ووقت بخیر.دنبال خانومی هستم تا شرایطم رادرک کند وکنارم بماند تاباتوسط هم زندگی شیرینی برای همدیگه ایجادکنیم.سپاسگذارم وایام بکامتان

ستیا

1397/08/10 00:22

با سلام کاربر گرامی در سایت همسریابی ستیا به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید

علیرضا

1397/08/08 20:40

همسرموقت

ستیا

1397/08/09 14:01

با سلام کاربر گرامی در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید

علی

1397/08/04 17:00

سن ۲۳قد۱۷۰

ستیا

1397/08/05 12:58

با سلام کاربر گرامی در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید

جواد

1397/08/04 07:54

۳۰سال

ستیا

1397/08/05 12:57

با سلام کاربر گرامی در سایت یا اپلیکیشن به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید

علیرضا

1397/08/01 18:49

سلام .یک خانم حدود ۳۲تا ۳۷ برای ازودج داعم میخوام ...اهل زندگی با محبت .

ستیا

1397/08/02 12:26

با سلام کاربر گرامی در سایت و یا اپلیکیشن ما به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید

عیدان

1397/07/26 21:01

زن موقت

ستیا

1397/07/28 14:06

با سلام کاربر گرامی در سایت به رایگان ثبت نام کنید و بین کاربران جست و جو کنید.

علی

1397/07/24 16:29

سلام ازدواج موقت میخام

ستیا

1397/07/25 00:37

با سلام کاربر گرامی در سایت یا اپلیکیشن ستیا به رایگان ثبت نام نید و بین کاربران جست و جو کنید.

شهاب محمدی

1397/07/21 07:35

سن 35 قد معمولی رنگ پوست گندمی وضع مالی ، بد نیست اتومبیل شخصی دارم منزل دارم دنیال یک خانم 25 تا 30 برای ازدواج وقت با مشخصات ، فهمیده ، زیبا ، خوش اندام هستم

ستیا

1397/07/21 20:00

با سلام و خسته نباشید کاربر گرامی لطفا به رایگان از طریق سایت یا اپلیکیشن ثبت نام کنید.

علی رضا

1397/07/12 16:11

تشکر از مطالب مفید شما

ستیا

1397/07/12 16:18

تشکر از شما

ارسال دیدگاه