همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان سمنان » همسریابی دامغان

همسریابی دامغان

...

مهشید
سن: 29 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
سفید خوشکل باوقار چادری توپل لیسانس
ساناز ذوالفقاری
سن: 36 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: کاردانی
قد: بلند
ساکت کم حرف صبور حساس زود رنج کم توقع آدم قانع
ساناز
سن: 36 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: ...
قد: متوسط
صبور کم تحمل و کم طاقت زود رنج حساس و احساسی و مهربان
ساناز
سن: 36 سال
ساکن: دامغان
تحصیلات: کاردانی
قد: متوسط
ساکت کم حرف زود رنج کم توقع قانع شکننده