همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان خراسان جنوبی » همسریابی بیرجند

همسریابی بیرجند

همسریابی  بیرجند| صیغه بیرجند| سایت همسریابی دائم و موقت بیرجند| ازدوج موقت و دائم  بیرجند

 

سارا
سن: 24 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: کارشناسی
قد: کوتاه
مهربان و با صداقت
زهرا
سن: 20 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون قانع زودرنج احساسی
ملیکا
سن: 23 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مهربون احساسی حساس زود رنج زود عصبی میشم و زود اروم میشم حسود و شکاک
مریم
سن: 26 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
بلند درشت و هیکلی
فاطمه رضایی
سن: 40 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاقدل نازک
افرازه
سن: 31 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
با اخلاق
فرزانه
سن: 25 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربان،آروم
زهرا
سن: 34 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: بلند
مذهبی چادری سفید۱۶۱ ۵۰ قدووزن شهرزندگیم فقط بیرجند
خ.راستگو
سن: 34 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
آرام .صبور.تقريبامذهبي.هنرمند.آشپزيم خوبه.
نسیم
سن: 33 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق خون گرم
فاطمه
سن: 26 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق مهربان *ست داشتنی
maryam
سن: 28 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: ...
قد: متوسط
مهربون ودلسوز ولی زود عصبانی میشم
زینب
سن: 35 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: دیپلم
قد: متوسط
مهربون
sahar
سن: 24 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: کارشناسی
قد: بلند
درموردش صحبت م*نیم!
گیتی
سن: 34 سال
ساکن: بیرجند
تحصیلات: کارشناسی ارشد
قد: بلند
آشپزیم خوبه توجه خاصی به شادی وخوب بودن دارم از دعوا *ری م*نم اهل تفریح و اوازم بااداب و رسوم زندگی نم*نم وسبک ...