همسریابی ستیا » همسریابی استان ها » همسریابی استان اصفهان » همسریابی خمینی شهر

همسریابی خمینی شهر

همسریابی خمینی شهر| صیغه خمینی شهر| سایت همسریابی دائم و موقت خمینی شهر| ازدوج موقت و دائم خمینی شهر

 

میترا خ
سن: 27 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربون خون گرم ساده ولی اهل ورزش تفریح
نهال
سن: 17 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش اخلاق ،عشقه ب همسر اینده
الهام
سن: 31 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: کارشناسی
قد: متوسط
خوب نمیشه الکی توصیف کرد
الهام
سن: 31 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
باغیرت خانواده دار. اصل نسب دار. با عرضه. و مردم دار تحصیل کرده. با ادب بانزاکت
نازنین
سن: 29 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: خیلی بلند
مهربان عجول خوش اخلاق رک
نازنین
سن: 29 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
مهربان صادق خوش مشرب زیرک رک
صفا
سن: 37 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
کاملا مذهبی و سنی هستم
مهتاب
سن: 26 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: بلند
رنگ پوست سفید
فاطمه
سن: 59 سال
ساکن: خمینی شهر
تحصیلات: ...
قد: متوسط
خوش رو مهربان با ایمان چادری با تقوا نماز خوان آشپز خوشگل